Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej

- rozpoczęła działalność 7 kwietnia 2014 roku i przygotowuje do pracy w zawodzie opiekun osób starszych. W ramach realizacji programu uczestnicy sekcji biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz zajęciach teoretycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami chorymi, starszymi oraz niepełnosprawnymi. Ponadto uczestnicy odbywają praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas zajęć teoretycznych i praktycznych umożliwiają uczestnikom świadczenie usług polegających na sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami potrzebującymi, nie tylko w placówkach opiekuńczych, ale także w domach rodzinnych.

 

Wyszukaj

Galeria sekcji

Zobacz także