Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej

Dla kogo jest CIS?

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej mogą być mieszkańcy miasta Biała Podlaska będący w trudnej sytuacji finansowej, zawodowej i życiowej.

Oferta Centrum jest skierowana w szczególności do osób:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- bezdomnych,

- uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających (po zakończeniu programu terapii),

- niepełnosprawnych,

- dotkniętych chorobą psychiczną (po leczeniu),

- zwalnianych z zakładów karnych,

- uchodźców.

Wyszukaj

Zobacz także