Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej


ZAPROSZENIE

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych usług w zakresie kompleksowego mycia pojazdów, prania dywanów i czyszczenia mebli tapicerowanych za pomocą nowoczesnej myjni parowej <Dowiedz się więcej o myjni...>

Z wymienionych usług można korzystać przy siedzibie

CARITAS ul. Warszawska 15 /od strony parkingu/,

w dni robocze od godziny 7.30 do 17.00

w soboty od godz. 9.00 do 15.00

Oferujemy Państwu wysoką jakość usług, niskie ceny i miłą obsługę.

Rezerwacja pod nr telefonu 724 647 181.

Ponieważ jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej, jednym z niewielu działających na terenie naszego miasta, korzystając z naszych usług dajecie nam Państwo szansę reintegracji zawodowej i społecznej naszych uczestników.


 

SEKCJA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH

OFERUJE USŁUGI OPIEKUŃCZE W ZAKRESIE

- codzienna pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno - pielęgnacyjnych

- dokonywanie zakupów

- przygotowywanie posiłków i karmienie

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych

- organizacja czasu wolnego

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY W DOMU PODOPIECZNEGO

Oferujemy Państwu wysoką jakość obsługi i konkurencyjne ceny.

Informacja pod numerem telefonu 798 852 771.


 

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje proces reintegracji zawodowej i społecznej uczestników skupionych w 5 sekcjach zawodowych. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne sekcje jest różnorodny i dostosowany do rodzaju zawodu, który może stać się dla uczestników nowym sposobem na życie po zakończeniu uczestnictwa w CIS.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować. W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze - podejmują pracę.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompleksowe wsparcie skierowane do tej grupy realizowane jest poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

 

Wyszukaj

Zobacz także