Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej


Nowe usługi w CIS

myjnia000

Na początku kwietnia 2016 roku, Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej rozszerzyło zakres świadczonych usług porządkowych o kompleksowe mycie i sprzątanie samochodów osobowych, sprzątanie busów i autobusów oraz czyszczenie dywanów i mebli tapicerowanych.

<Przeczytaj więcej...>


 

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje proces reintegracji zawodowej i społecznej uczestników skupionych w 5 sekcjach zawodowych. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne sekcje jest różnorodny i dostosowany do rodzaju zawodu, który może stać się dla uczestników nowym sposobem na życie po zakończeniu uczestnictwa w CIS.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować. W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze - podejmują pracę.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompleksowe wsparcie skierowane do tej grupy realizowane jest poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

 

Wyszukaj

Zobacz także